2008. szeptember 11., csütörtök

Nemzeti ünnep - a csend ünnepe

Tavalyi élményeimhez hasonlóan idén is elsősorban a rettentő csend tünt fel ma reggel, de most kivételesen tudtam, hogy mi következik, hiszen nem lehetett nem észrevenni a sok elvadult plakát ünnepi üzenetét, ami született és került ki a falakra mostanában. Tisztelgünk választott hazánk eszméi előtt ezúton is.

"Nem győzelmet ünneplünk

Katalóniának, történelmének abban a hosszú szakaszában amelyben szuverén nemzetként létezhetett, megvolt a maga nyelve, pénzneme, hadserege, politikai intézményrendszere és egy sajátos, a Pireneusi félsziget más népeitiöl világosan megkülönböztethetö kultúrája. Joggal állíthatjuk, hogy államunk a világ egyik elsö demokráciája volt: 1283-tól kezdve a kis- és nagyvárosok is képviselöket küldtek a katalán parlamentbe. Ennek ellenére, Katalóniát végül is Kasztília magába olvasztotta, és spanyol tartománnyá, provinciává degradálta (a Római Birodalom idején a "provincia" latin szóval a meghóditott területeket illették).
1700-ban, II. Károly elhunytával, kihalt a Habsburg-ház spanyol ága. Az utódlás a nemzetközi politika egyik súlyos kérdése lett. A francia típusú centralizáció és a feudális arisztokrácia érdekeinek képviselöjeként Bourbon Fülöp állt szemben avval a Habsburg Károllyal, aki a decentralizáló federalizmus híveként a középosztályok és a köznép javát is szem elött tartotta.
1713-ban, az utrechti béke értelmében az angol-holland-portugál szövetség megvonja támosgatását Katalóniától. A spanyol-francia csapatok 13 hónapon keresztül ostromolják Barcelonát (ötezer katalán küzd a negyvenezres ellenséggel!). 1714., szeptember 11-én a város elesik.
Országunk katonai megszállása után, 1716-ban egy királyi rendelet ("Decret de Nova Planta") gyökeresen új alapokra helyezi a közigazgatást: a katalán nemzet megsemmisitésére felszámolja intézményeinket (a Százak Tanácsát, a Parlamentet, a hadsereget, valamint kormányunkat, a "Generalitat"-ot), érvényteleníti alkotmányunkat, pénz- és adórendszerünket.
Ettöl a pillanattól kezdve a mindenkori spanyol kormányzat (beleértve napjaink monarchiájának "parlamenti demokráciáját" is), politikai színezéttöl függetlenül fosztja ki és nyomja el Katalónia polgárait. Madrid a felelös azért is, hogy országunk területének egy része francia illetve spanyol fennhatóság alá került.
A Decret de Nova Planta rendelkezéseit soha nem vonták vissza."

Nincsenek megjegyzések: